+420 774 947 013 stajnerova@ms-promo.cz

Naše hodnoty:

 • Profesionální služby
 • etický přístup
 • respektování potřeb klienta
 • efektivita.

Cíl vzdělávání:

 • Zjištění stávající úrovně předpokladů
 • Nejvhodnější výběr technik a metod s přihlédnutím k zásadám vzdělávání dospělých
 • Aplikace získaných dovedností do praxe
 • Rozvoj silných stránek účastníků a doplnění rezerv
 • Naplnění výstupu zadavatele

K našim hodnotám patří profesionální služby, etický přístup, respektování potřeb klienta a efektivita.

Cílem vzdělávání je zjištění stávající úrovně předpokladů. Vybíráme nejvhodnější techniky a metody ve vzdělávání dospělých. Získané dovednosti aplikujeme do praxe. Doplňujeme rezervy a rozvíjíme silné stránky účastníků.

Specifikace vzdělávání

MANAGERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 • management osobnostního rozvoje, rozvoj managerských dovedností

ROZVOJ MĚKKÝCH DOVEDNOSTÍ

 • Komunikační dovednosti,
 • Řízení konfliktů,
 • Asertivita v praxi,
 • Zvládání zátěže a stresu,
 • Syndrom vyhoření,
 • Motivace,
 • Výkonová motivace,
 • Účinné ovlivňování,
 • Emoční inteligence,
 • Kritické myšlení,
 • Prezentační dovednosti,
 • Psychologie úspěšného jednání, vyjednávání
 • Překonání odporu a další

MANAGEMENT

 • rozhodování, plánování, organizování, vedení, kontrolování.

MANAGER EU

 • Indoorové a outdoorové aktivity
 • Projekty vnitrofiremního vzdělávání českých i zahraničních společností
 • Profesní vzdělávání a akreditované vzdělávací projekty pro středně zdravotnický personál
 • Vzdělávací projekty spolufinancované ESF
 • Trénink vrcholového a top managementu společností

 

V návaznosti na dlouholeté zkušenosti je strategie společnosti v této oblasti jednoznačně směřována k podpoře programů směřujících k rozvoji profesních kompetencí doporučených ke sledování Evropskou unií a mapujících podmínky evropského trhu.