+420 774 947 013 stajnerova@ms-promo.cz

Společnost MS PROMO ENGINEERING s r.o. byla založena v roce 2009 pro organizování vzdělávacích akcí, zajišťování reklamy, marketingu, technického a stavebního dozoru.

Nabízíme školení a semináře v oblastech, v nichž zajišťujeme dlouhodobě poradenské služby našim klientům.Od svého založení naše společnost realizovala pro různé zadavatele řadu výběrových řízení dle zákona. Vedle toho jsme připravovali také mnoho výběrových řízení, jež se musela řídit specifickými pravidly různých dotačních titulů.I přes svoji krátkou historii nejsme v oblasti dotačního poradenství žádným nováčkem. Její zakladatelé se této problematice úspěšně věnují několik let.

Snahou firmy je poskytovat dotační management pro žadatel a být u projektu od začátku do konce, aby žadatel měl jistotu, že zajištění a administrativa získané dotace proběhne v pořádku.

Společnost spolupracuje s celou řadou externích odborníků z oblasti marketingu, lidských zdrojů, právního poradenství, informatiky, ekonomiky, reklamy a dalších oblastí.V roce 2010 došlo k rozšíření firmy a prohloubení odbornosti jednotlivých zaměstnanců společnosti.

Dotační činnost

Příprava a zpracování
projektů EU

Marketing

Marketingová strategie
je základem úspěchu

Projekční činnost

Zpracování projektční
dokumentace

Poradenství

Psychodiagnostika
Audit pracovních míst

Vzdělávání

Specifikace vzdělávání
Etika

Reklama

Profesionální reklama
Propagace výrobků