+420 774 947 013 stajnerova@ms-promo.cz

Poradenství

 

 • Audit řízení firmy
 • Diagnostika kultury
 • Diagnostika dynamiky a složení týmu
 • Audit sociálního prostředí
 • Audit pracovních míst
 • Audit systému vzdělávání a rozvoje lidí
 • Analýza osobního a pracovního profilu

PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ

 • Tipy a triky vítězných manažerů
 • Individuální poradenství
 • Psychosociální výcviky
 • Antistresové programy

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

 • Poradenství
 • Psychodiagnostika

ASSESSMENT CENTRE/ DEVELOPMENT CENTRE

 • Soubor diagnostických a rozvojových metod, technik zaměřených zjišťování konkrétních znaků osobností, vlastností, schopností, dispozic na konkrétní pracovní pozici a na optimální rozvíjení osobnostního potenciálu
 • Cílem je zhodnotit potenciál pracovníků k úspěšnosti v dané profesi
 • Identifikace předpokladů vzhledem k jejich pracovním kompetencím

MOŽNÉ VARIANTY VYUŽITÍ

 • Vytvoření systému hodnocení zaměstnanců
 • Zkvalitnění stávajícího systému hodnocení
 • Srovnání úrovně hodnocení týmu a profilování účastníků z hlediska požadavků Evropské Unie
 • Hodnocení zaměstnanců – diagnostika
 • Analýza a zhodnocení rozvojových a vzdělávacích potřeb zaměstnanců