+420 774 947 013 stajnerova@ms-promo.cz

 

MMR –MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

 Dne 13. října 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace Podpora bydlení pro rok 2018

 Podporované byty

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Podprogramy:

 • Výstavba: pečovatelský byt  – max. výše dotace 600.000 KČ na jeden byt

vstupní byt – max. výše dotace 550.000 Kč na jeden byt

Komunitní dům seniorů – max. výše dotace 600.000 Kč na jeden byt

 • Pořízení bytu: Komunitní dům seniorů – max. výše dotace 400.000 Kč na jeden byt

  Oprávněný žadatel

Obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem; veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost; evropská společnost, sociální družstvo; spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č.3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.

 Podporované domy bez bariér

Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jim nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

 • Bezbariérové úpravy přístupu do bytového domu a k výtahu – max. výše dotace 200.000 Kč
 • Výstavba výtahu pro jeden vchod do bytového domu – max. výše dotace 800.000 Kč
 • Výstavba výtahu a zároveň bezbariérové úpravy přístupu k němu – max. výše dotace 1.000.000 Kč

 Oprávněný žadatel

Obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízení uzemním samosprávným celkem; veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, evropská společnost; sociální družstvo; bytové družstvo; spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb.: fyzická osoba nepodnikající, fyzická osoba podnikající

 Termíny podání žádosti

 1. 10. 2017 – 5. 1.  2018

 Alokace

 • Pečovatelské byty:                          000.000 Kč
 • Komunitní dům seniorů:               459.000 Kč
 • Bytové domy bez bariér:                 000.000 Kč

 Další informace

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2018

 MS – promo engineering s.r.o. pro Vás zajistí:

 zpracování Žádosti o dotaci prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory

 • organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
 • zajištění TDI

  Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme s Vaším projektem.

 Více informací o službách poskytující společnosti MS – promo engineering s.r.o., naleznete na našich webových stránkách www.ms-promo.cz

 

Stáhněte si PDF